skip to Main Content

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Шахматистите от 8 СУ „Васил Левски“ са победители в първи районен етап на Ученически игри 2023/2024

На 20 октомври 2023 г. се проведе състезанието по шахмат, част от първи районен етап на Ученически игри 2023/2024 г. Всички участници в категория 5-7 клас демонстрираха отлични умения, остър ум и добра тактика. Безспорни победители станаха учениците на 8…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ на 4 ноември

На дата 04.11.2023 г. (събота) от 08.00 до 00.00 ч. на обект: „Два броя многофамилни жилищни сгради с  подземен гараж“ в УПИ І-6134,  кв. 54А, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (нов строеж на ул.…

Прочетете повече

Нова читателска зона във филиал „Студентски“ на Столична библиотека

Поредица от празнични инициативи белязаха официалното откриване на новото библиотечно пространство във филиал „Студентски“ на Столична библиотека. Новата читателска зона предлага комфортна, модерна, иновативна и атрактивна среда за индивидуална и споделена работа, читателски обмен и общуване, на фона на свободен…

Прочетете повече

Строителни работи по улица-тупик, разположена източно от бл. 6, „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 - бул. “Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 25 октомври

На дата 25.10.2023 г. (сряда) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Строителни дейности на обект в кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-5027 и „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІХ-50207,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече
Почистване на река Дървенишка 2023 г.

Извърши се планирано почистване на река „Дървенишка“

В рамките на 10 дни – от 9 до 19 октомври т.г. е извършено почистване на коритото на река „Дървенишка“ от Столична община съвместно с екипа на звено „Зелена система“ към СО-район „Студентски“. Почистеният участък е 420 м, от първа…

Прочетете повече

Изкопни работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Сграда с обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.6124, УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече
Back To Top