skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи ст. експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“. Изисквания за заемане на длъжността: - Висше образование; област на висшето образование – „Технически науки“; професионално направление – „Архитектура", "Строителство и геодезия“; специалност – "Архитектура…

Прочетете повече
Фотоизложба: Украйна – борба за живот, свобода и демокрация

Фотоизложба: Украйна – борба за живот, свобода и демокрация до 24 ноември в район „Студентски“

На 21 ноември т. г. се проведе официалното откриване на фотоизложбата „Украйна – борба за живот, свобода и демокрация“. Събитието е организирано съвместно от СО-район „Студентски“ и Гражданско сдружение „БОЕЦ“, състоя се в салона на Информационно обслужване при районната администрация.…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ търси да назначи на длъжност по трудово правоотношение мл. експерт „Екология“

Столична община-район "Студентски" търси да назначи на длъжност по трудово правоотношение младши експерт "Екология". Изисквания за заемане на длъжността: Образователна квалификационна степен бакалавър/ магистър, специалност "Екология и опазване на околната среда" Професионален опит: не се изисква. Кратко описание на задълженията…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Димитър Страшимиров“ на 23 ноември

На дата 23.11.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 20.00 часа на новостроящата се сграда в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ул. „Димитър Страшимиров“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече
фотоизложба „Украйна – борба за живот, свобода и демокрация“

СО-район „Студентски“ и сдружение „БОЕЦ“ организират фотоизложба
„Украйна – борба за живот, свобода и демокрация“

На 21 ноември т. г. от 13 ч. ще се проведе официалното откриване на фотоизложбата „Украйна – борба за живот, свобода и демокрация“. Събитието се организира съвместно от СО-район „Студентски“ и Гражданско сдружение „БОЕЦ“. Откриването ще се състои в салона…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“.  1. Изисквания за заемане на длъжността са:- Средно образование;- Професионален опит на сходна позиция – 1 (една) година;- Компютърна грамотност - MS Office. 2. Необходимите документи,…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши юрисконсулт

СО-район "Студентски" търси да назначи старши юрисконсулт. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността, са: - Висше образование – Магистър по „Право", придобита юридическа правоспособност; - Професионален опит - 1 година. Необходимите документи, които кандидатите следва…

Прочетете повече
Back To Top