skip to Main Content

Софийска вода спира частично водата в „Студентски град“ на 24 януари за тестове

Софийска вода АД информира за планирано частично спиране на водоподаването на 24 януари т. г. в жк. „Студентски град“. Зоната на спиране обхваща района между ул. „Д-р Йордан Йосифов“ – ул. „Джон Ленън“ – ул. „Осми декември“ – ул. „Акад.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Акад. Йордан Трифонов“ в участъка от №5 до №11

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект по индивидуален проект: Група преместваеми павилиони за търговска дейност от адаптирани морски контейнери“ в ПИ 68134.1600.5400, УПИ І-1832, 1607,  кв. 43, м. „Студентски град“, СО-район…

Прочетете повече

Обновени са две спортни площадки в кв. „Мусагеница“

Обновени са двете спортни площадки в кв. „Мусагеница“ по обществена поръчка 01249-2022-0005. Първата площадка е разположена между блоковете 89, 90, 91, а втората в близост до блок 100. Двете съоръжения са открити за ползване и очакват своите редовни посетители. Поставени…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с монтаж на кулокран на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата…

Прочетете повече

Етажна собственост: Какво е технически паспорт на жилищна сграда?

За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ангажимент на управителния съвет е да поддържа и съхранява техническия паспорт на сградата, а в правомощията…

Прочетете повече

Извършване на строителни дейности на 19.01. на строеж на ул. „Пловдивско поле“ 23

На дата 19.01.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 18.00 ч. нa обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Петър Иванов-Вертер“

Във връзка с извършването на строителни дейности в имот с кадастрален идентификатор 68134.1608.48, съотватстващ на УПИ V-1113, кв. 24А, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, 40 кв. м. от ул. „Петър Иванов-Вертер“, в…

Прочетете повече
Back To Top