skip to Main Content

Кметът на СО-район „Студентски“ реализира 50% намаляване на разрешенията за строеж

Екипът на СО-район „Студентски“ представя статистически данни за издадените разрешения за строеж в периодите 2015-2019 и 2019-2023 г. В рамките на миналия мандат на територията нa Района са издадени разрешения за строеж за общо 373 хил. кв. м разгърната застроена…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ през месец юни 2023 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Проведе се проверка за кучета без повод в парк „Студентски“

На 17 май сутринта в парк „Студентски“ се проведе проверка за спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Подобни акции се правят регулярно. Проверките се извършват от съвместен екип на СО-район „Студентски“, Общинска полиция и…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Положен е новият декинг на екопътеката в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Завършва полагането на новият декинг на екопътеката в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, изградена в парковото пространство при ул. „проф. Георги Златарски“ преди повече от 4 г. Съоръжението за пешеходци е създадено в миналото по инициатива и за сметка на заведение за…

Прочетете повече
Back To Top