skip to Main Content

Решение на Епархийския съвет за образуване на нови граници на енорията при храм „Св. Йоан Рилски“ в „Студентски град“

Софийският епархийски съвет в заседанието си на 05.04.2023 г., протокол № 03, разгледа необходимостта от образуването в град София на нови енории при старинен храм „Св. великомъченик Мина“ в кв. „Гео Милев“, „Св. Йоан Рилски“ в „Студентски град“ и при…

Прочетете повече

ВАЖНО! Документите за компенсиране на разходи на родителите на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, ще се подават и обработват по електронен път

ВАЖНО!!! Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че от 27.09.2023 година документите за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински…

Прочетете повече
Откриване на учебната година ХТМИ, Иван Илиев , Петко Горанов

Екипът на район „Студентски“ пожелава успешна академична година

Днес е официалният старт на академичната учебна година 2023/2024. Екипът на СО-район „Студентски“ пожелава тя да бъде успешна и ползотворна за студентите във всички български университети! Лесотехническият университет откри учебната си година на тържествена церемония, водена от  ректора чл.-кор. проф.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето на югозападния тротоар на ул. „Проф. Иван Венедиков“

Във връзка със строителството на обекти: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-3019, кв. 2, „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-3053, кв. 2 и „Изместване на електрически съоръжения, засегнати от строителството…

Прочетете повече
Парк фест, Петко Горанов

Петко Горанов откри 6-ия фестивал „Парк фест“ в парк „Студентски“

На 21 септември т. г. кметът на СО-район „Студентски“ – Петко Горанов, откри 6-ото издание на фестивала „Парк фест“, който тази година ще се проведе от 21 до 24 септември в парк „Студентски“. Събитието е част от Календара на културните…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“ на 21 септември

На дата 21.09.2023 г. (четвъртък) от 13.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с магазини, подземни гаражи, надземни паркоместа, помещение за трафопост и помещение за абонатна станция“ в УПИ V-5050,  кв. 274, м. „Студентски град“, (строежът на ул. „Проф.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по южния тротоар на ул. „Никола Станчев“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kV за „Жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІІ-1780, 2792, кв. 59, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 43Б в „Младост 1“ на 21 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране на рампата към подземните гаражи) на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІ-6035, кв. 43Б, м. „Младост 1“, се налага извършването им да не се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по западния тротоар на ул. „Проф. „Кирил Попов“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва,…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 43Б в „Младост 1“ на 20 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране на вертикални конструктивни елементи - противоземетръсни шайби и колонии на кота +0.00) на обект: “Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІІ-6274, кв. 43Б, м. „Младост 1“,…

Прочетете повече
Back To Top