skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Преславска планина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХІІ-204,  кв. 15, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 20.09.2023 г. до 27.09.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни…

Прочетете повече

497 излезли от употреба моторни превозни средства са премахнати от терени общинска собственост за по-малко от три години в СО-район „Студентски“

От началото на 2021 година в СО-район „Студентски“ се води статистика на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Обработените сигнали от 01.01.2021 до 17.08.2023 година са 1272. През посочения период е установено, че 456 ИУМПС подлежат на процедура съгласно…

Прочетете повече
Малинова долина, ДГ 190

Предстои въвеждането в експлоатация на новата детска градина 190 в кв. Малинова долина

Реализацията на проекта за изграждане на нова детска градина за 15 групи (369 деца) в кв. Малинова долина е пред своя край. Остават беглите довършителни работи. „Трябва да вървим към административните процедури по въвеждане на обекта в експлоатация“, обяви Петко…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 9 септември

На дата 09.09.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 46 в „Малинова долина“ на 9 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (наливане и шлайфане на фундаментна плоча) на строителен обект “Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ Х-1090, кв. 46, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, за периода…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 8 септември

На дата 08.09.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ в участъка между бл. 68Б и ул. „Тодор Недков“

На дата 12.09.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Два броя многофамилни жилищни сгради с  подземен гараж“ в УПИ І-6134,  кв. 54А, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (нов строеж на ул.…

Прочетете повече
СО-район "Студентски", обработка срещу кърлежи

Предстои пръскане срещу кърлежи на 8 септември от 3:30 сутринта

На 8 септември т. г. на територията на СО-район „Студентски“ ще се извърши дезинсекция срещу кърлежи. Дейностите ще започнат в 3:30 ч. сутринта. Използваните биоциди за обработка са разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването. Обработката засяга:кв. „Мусагеница“,кв. „Дървеница“,кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“,кв. „Малинова…

Прочетете повече

Предстои подмяна на водопровод по ул. „Константин Муравиев“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с предстояща подмяна на 60 метра водопровод по ул. „Константин Муравиев“ – западно от бул. „Св. Климент Охридски“, м. „Малинова долина“, е възможно да има временни затруднения на движението в участъка, за периода на извършване на…

Прочетете повече

Авариен ремонт на топлопровод пред блок 55 в „Студентски град“

От 09:30 ч. на 4 септември 2023 г, до 00:00 ч. на 11 септември 2023 г., поради авариен ремонт на топлопровод, ще бъдат извършени строително-монтажни работи на обект с адрес: ж.к. ,,Студ. град“, пред общежитие № 55 зад вх. А…

Прочетете повече
Back To Top