skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 144а в „Малинова долина – изток“ на 4 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6247, УПИ V, кв. 144а, м. „Малинова долина - изток", ще се извършват  шумни строителни работи на обекта от…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни процеси на обект на ул. „Георги Русев“ 10 на 4 и 7 август

Във връзка с извършване на непрекъсваеми строителни процеси (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“ на адрес: ул. „Георги Русев“ №10, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се налага удължаване на работното време на обекта от…

Прочетете повече
дезинсекция и дератизация

Предстои обработка срещу бълхи на 3 август

На 3 август т. г. на територията на СО-район „Студентски“ ще се извърши дезинсекция срещу бълхи. Дейностите ще започнат в 4:30 ч. Използваните биоциди за обработка са разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването. Обработката засяга:– кв. „Мусагеница“ – срешу бълхи– жк.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече
Акция незаконни бараки юли 2023

Проведе се акция по премахване на незаконни бараки в кв. „Малинова долина“

На 27 и 28 юли т. г. беше изпълнена поредната процедура по събаряне на незаконни ромски постройки в кв. „Малинова долина“. Това е третата акция за годината, след тези на 27-28 април и на 22-23 юни. Дейностите по премахване на…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече
местоположение на ново училище Студентски град

Студентски град ще има 2 училища, първото започва да се строи до края на 2023 г.

През юли т. г. екипът на СО-район „Студентски“ проведе пазарни консултации във връзка с предстоящото изграждане на ново общинско основно училище в жк. „Студентски град“. В резултат на проведените процедури две дружества са подали индикативни ценови предложения. Цената на новото…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІХ-5076, кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на обект в кв. 53 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва,…

Прочетете повече
Back To Top