skip to Main Content

График за приемане на опасни отпадъци от домакинствата

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-район „Студентски” информира гражданите, живущи на територията на район „Студентски”, че на 25.03.2022г. /петък/ от 08:30 часа до 14:30 часа фирма „БалБок Инженеринг” АД ще приема опасни отпадъци образувани от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в ж. к.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на част от тротоарите на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие с магазини на партера, подземен паркинг и помещение за трафопост в УПИ ІІ-5051, ПИ 68134.1605.5051, кв. 272, м. „Студентски град“, район "Студентски“, гр. София, за периода от 29.03.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 22.03.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Информация за изплащане на компенсации на родители

Уважаеми родители, Във връзка с изплащането на средствата по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите  за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни…

Прочетете повече

Столична община организира обучения „Зелени школи 2022“

Food Wave - Проект финансиран по програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята…

Прочетете повече

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

15.03.2022 г.: Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО – район „Студентски“ Документи за кандидатстване:  → Заявление за участие в конкурс → Декларация по чл.…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ и БЧК организират благотворителна кампания за пострадалите в Украйна

СО - район "Студентски" съвместно с БЧК организира благотворителна кампания за набиране на материални дарения от хигиенни материали с цел подпомагане на пострадалите от конфликта в Украйна. Кампанията стартира на 21.03.2022 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. в заседателната…

Прочетете повече
Back To Top