skip to Main Content

Завърши изграждането на новия паркинг до ул. „проф. Христо Вакарелски“

Завършиха строителните дейности по изграждането на нов паркинг за временно паркиране в ж.к. „Студентски град“ с капацитет 18 паркоместа, от които 1 за хора с увреждания. Обектът е отворен за обществено ползване. Положена е маркировката на паркоместата, засадена е трева.…

Прочетете повече

Празникът за малките „Детство мое, реално и вълшебно“ (снимки)

СО-район „Студентски“ и университетската синдикална организация на ВОН – КНСБ при УНСС организираха празник „Детство мое, реално и вълшебно“ по повод Деня на детето (1 юни). Събитието се проведе под патронажа на Петко Горанов, кмет на СО-район „Студентски“. Празникът започна…

Прочетете повече

Детска градина 12 „Лилия“ отбеляза с тържество 50-годишен юбилей

Детска градина 12 „Лилия“ отбеляза тържествено своя 50-годишен юбилей. Празникът се проведе в Аула „Максима“ в Архитектурен факултет на УАСГ. Децата, възпитаници на ДГ 12, представиха прекрасен концерт, изпълнен с много емоции и усмивки. Официални гости бяха кметът на СО-район…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по южния тротоар на бул. „Осми декември“

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект в ПИ 4564, кв. 102, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 08.06.2023 г. до 23.06.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи…

Прочетете повече

Затваряне за транзитно преминаване на моторни превозни средства на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка със строителството  по ул. “Проф. Георги Златарски“ на уличен водопровод от 01.06.2023 г. до 11.06.2023 г. и на уличен канал от 12.06.2023 г. до 01.07.2023 г. ще бъде  затворен за транзитно преминаване на моторни превозни средства участъкът от…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 27 май на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“

На дата 27.05.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Ученици от 55 СУ и 8 СУ се включиха инициативата „Рисувам като Пикасо“

По повод деня на Европа - 9-и май, СО-район „Студентски“ реализира инициативата „Рисувам като Пикасо“, посветена на 50-годишнината от смъртта на големия творец. Пабло Пикасо е един от най-емблематичните артисти на съвременното изкуство. Неговите произведения са социално ангажирани, отправят послание…

Прочетете повече

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 бр. нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

На 17.05.2023 г. се проведе информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна…

Прочетете повече
Back To Top