skip to Main Content

Строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция  за жилищна сграда“ в, УПИ ІV-1370, 1369,  кв. 8, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 03.05.2023 г. до 18.05.2023…

Прочетете повече

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за 2022 година

Сериозно увеличение на подадените жалби към обществения посредник на територията на Столична община e отчетено през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Постъпилите през отчетния период жалби към 31 декември 2022 г. са 206 броя. През 2021 г. са…

Прочетете повече

София – град на младите и активните

Програма „София – град на младите и активните“ е разработена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегия за младите хора на Столична община (2017–2027), приета с Решение №787 по Протокол №25 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет.…

Прочетете повече

Децата представиха тържествен концерт по случай 35 години ДГ 79 „Слънчице“

Детска градина 79 „Слънчице“ отбеляза с празничен концерт 35-ата си годишнина. Събитието се проведе на 11 април т. г. в зала „Максима“ на УНСС. Децата от 79 ДГ показаха своите музикални, танцови и артистични заложби, с което донесоха много настроение…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

На 22 април предстои младежка кампания за почистване на София „С мисъл за бъдещето“

На 22 април 2023 г., по повод Международния ден на земята, сдружение „Софийски ученически съвет“, Български младежки червен кръст и Американски колеж инициират мащабно почистване на столицата под надслов „С мисъл за бъдещето“. Младежката инициатива е подкрепена от РУО –…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строителни работи по трасето между бл. 5, 6 и 6А,  м. „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 - бул. “Д-р Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за…

Прочетете повече
Back To Top