skip to Main Content

Проектни предложения за Програма „София – град на младите и активните“ се приемат до 1 юни 2023 г.

Програма „София – град на младите и активните“ е утвърдена с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет. Тя подкрепя изпълнение на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора…

Прочетете повече

Кметът Петко Горанов награди учители и директори за приноса им в образованието

В навечерието на 24 май кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов отличи с награди директори и учители от общинските детски градини и училища, които се намират на територията на района. Наградите се връчват за всеотдайна работа и усилия за развитието на…

Прочетете повече

Кметът на СО-район „Студентски“ реализира 50% намаляване на разрешенията за строеж

Екипът на СО-район „Студентски“ представя статистически данни за издадените разрешения за строеж в периодите 2015-2019 и 2019-2023 г. В рамките на миналия мандат на територията нa Района са издадени разрешения за строеж за общо 373 хил. кв. м разгърната застроена…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ през месец юни 2023 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Проведе се проверка за кучета без повод в парк „Студентски“

На 17 май сутринта в парк „Студентски“ се проведе проверка за спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Подобни акции се правят регулярно. Проверките се извършват от съвместен екип на СО-район „Студентски“, Общинска полиция и…

Прочетете повече
Back To Top