skip to Main Content

Звено „Зелена система“ се похвали с 297 нови дървета в СО-район „Студентски“ (снимки)

Екипът на инж. Сергей Господинов в Звено „Зелена система“ при СО-район „Студентски“ се похвали с общо 297 новозасадени дръвчета на територията на районната администрация за периода от 2020 г. до ноември 2022 г. Сред новозасадената растителност ще срещнете плачеща черница,…

Прочетете повече

Завърши още един етап от изграждането на новия линеен парк в кв. „Малинова долина“

Завърши още един от етапите по изграждането на новия линеен парк в кв. „Малинова долина“. Новата детска площадка е напълно готова да приеме своите нови приятели. Тя е оборудвана с 12 пейки, няколко кошчета за отпадъци и весела шарена ограда.…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка  с извършването на строителни дейности в УПИ VII-4233, кв. 6, м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, ул. „Проф Живко Сталев“, в участъка пред упоменатия имот, ще бъде затворена за преминаване на…

Прочетете повече

Кой кой е в етажната собственост: Контролен съвет – функции и правомощия

Контролният съвет (контрольор) извършва контрол върху това как управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание. В негова компетенция е да извършва проверка на касата и цялата документация на етажната собственост и да предостави на общото събрание доклад за установените факти.…

Прочетете повече

Наръчник на младия актьор – ученици от 55 СУ с първи стъпки в театъра

На 16 ноември т.г. СО-район „Студентски“ съвместно с филиал „Студентски“ на Столична библиотека  организираха среща на любителската театрална трупа „Театро 5-5“ при 55 СУ „Петко Каравелов“ с известната актриса и режисьор Клара Армандова. По увлекателен и интересен начин тя потопи…

Прочетете повече

Справка за компенсиране на допустими разходи за периода 15 септември – 30 октомври 2022 г. на родители, чиито деца не са приети в детски градини или училища

Във връзка с  Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини…

Прочетете повече

Справка за компенсиране на допустими разходи за месец октомври на родители, чиито деца не са приети в детски ясли

Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ…

Прочетете повече
Back To Top