skip to Main Content

Лекции с цел ограничаване употребата на наркотични вещества се проведоха в СО-район „Студентски“

От месец февруари 2024 до месец май 2024 г. включително в трите училища на територията на СО-район „Студентски“ – 8 СУ „Васил Левски“, 55 СУ „Петко Каравелов“ и Професионална гимназия по телекомуникации, се проведе програма "Превенция на детската престъпност по…

Прочетете повече

Изкопни и строително-монтажни работи по тротоара на ул. „Трайко Станоев“ и през пътното платно на ул. „Белимел“

Във връзка с изместване на съществуващи кабели СрН 10 кV и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, засегнати от ново застрояване в УПИ ІІІ-57, кв. 13, м. Дървеница“, СО-район „Студентски“, за периода от 12.06.2024 г. до 03.07.2024 г. поетапно ще бъдат  извършвани…

Прочетете повече

До 1 юли се подадат заявления по кампанията за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата

Уважаеми граждани, в срок до 01.07.2024 г. може да се подадат заявления по кампанията на Столична община за безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата, „Компостирай вкъщи“. Всички граждани, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 50 в „Студентски град“ на 31 май

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес - наливане на фундаментна плоча  на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50,…

Прочетете повече

20-ото юбилейно издание на Детски лагер по изкуствата и спорта ще се проведе през юли в НСА

От 1 до 12 юли 2024 г. ще се проведе 20-ото юбилейно издание на Детски лагер по изкуствата и спорта на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“.  По традиция заниманията ще са целодневни (всеки работен ден) – от 9:00…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни,  строителни  и архитектурно – довършителни работи на обекти в кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с продължаване изграждането на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-5027 и „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІХ-5027,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни работи и архитектурно-строителни дейности на обекти в кв. 32 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и ограда“ в УПИ VІІ-2089 и „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-4233,  кв. 32, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето от трафопост до бл. 55 до новата сграда на ъгъла на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Във връзка с изграждане на обект: „Външно електрозахранване на смесена сграда с магазини и офиси“, за периода от 03.06.2024 г. до 15.06.2024 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по трасето на обекта от трафопоста до бл. 55 (супермаркет „Рекорд“ на…

Прочетете повече
Back To Top