skip to Main Content

Стесняване на участък от бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Подмяна на уличен водопровод“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка на кръстовището с ул. „Йордан Радичков“ и ул. „Георги Русев“, за периода от 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. ще бъде  стеснено пътното платно на…

Прочетете повече

Предстои провеждането на „Мартенски празници“ в СО-район „Студентски“

За шеста поредна година СО-район „Студентски“ ще проведе инициативата „Мартенски празници“. Тя се организира по повод първи март - Баба Марта, и Националния празник на България – трети март. Малчуганите от детските градини ще се запознаят с българските традиции и…

Прочетете повече

Звено „Зелена система“ премахва изсъхнала растителност, предстои кампания срещу кърлежи

От началото на годината екипът от Звено „Зелена система“ при СО-район „Студентски“ провежда активни дейности по премахване на издънкова растителност на територията на кв. „Дървеница“,  кв. „Мусагеница“ и ж.к. „Студентки град“. Благоприятните метеорологични условия подпомагат работата на звеното. Обработени са…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето в южния тротоар на ул. “Проф. д-р Иван Странски“ 

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV от съществуваща подстанция „Студентски град" и от съществуващ трафопост „Ж.К. „Студентски град, бл. 88“ до нов трафопост в ПИ 68134.1607.3589, УПИ VІ-3589,  кв. 7, м. „Малинова долина…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 28.02. на обект на ул. „Проф. Георги Брадистилов“

На дата 28.02.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866, кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Етажна собственост: Остъкляване на балкон, тераса или лоджия?

Как да процедираме, когато искаме да предприемем остъкляване? За да отговорим на този въпрос е необходимо първо да въведем три понятия – балкон, лоджия и тераса. Балконът е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата (външна…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Изкопни и строително-монтажни работи на част от пътното платно на ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на УПИ ХІV-599, 600, , м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 01.03.2023 г. до 08.03.2023 г.…

Прочетете повече
Back To Top