skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 25 август

Във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Чешма за водопой на кучета, паркова мебел и още в новия парк в кв. „Малинова долина“

Продължава изграждането на новия парк в кв. „Малинова долина“, разработен и иницииран от екипа на СО-район „Студентски“. Проектът е разделен на 4 етапа, като за всеки един от тях има отделен частен инвеститор. Цялостната разработка предвижда парк с площ от…

Прочетете повече

Провеждането на обществено допитване в кв. „Мусагеница“ се отлага с месец заради предсрочните избори

Уважаеми жители на кв. „Мусагеница“, Във връзка с всички дейности по подготовка и провеждане на предсрочните парламентарни избори на 2 октомври т. г. екипът на СО-район „Студентски“ няма да разполага с капацитет, за да проведе обществено допитване във връзка с…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на пътна инфраструктура

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за основен, текущ ремонт реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на районната администрация. В изпълнение на възлагането, предмет на провежданата обществена поръчка, определеният изпълнител следва да извърши строително-монтажни и ремонтни работи,…

Прочетете повече

Строителите в кв. „Малинова долина“ събраха 66 хил. лв. за чистене на улици до август

Вече пети месец съвместните усилия на строителните инвеститори и СО-район „Студентски“ дават резултати в почистването на замърсени пътища в кв. „Малинова долина“ вследствие на замърсяване от транспортни дейности. Преди това в районната администрация се получаваха множество сигнали и реакции от…

Прочетете повече

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки по две обособени позиции. В изпълнение на възлагането по обществената поръчка изпълнителят следва да извърши строително-ремонтни работи на съществуващата в кв. „Мусагеница“ спортна площадка, както и доставка и монтаж на…

Прочетете повече

Строителни работи по ул. „Кольо Карамфилов“ в периода 18.08-13.09.2022 г.

 Във връзка с изпълнението на строежи:  „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП по ул. „Кольо Карамфилов“ /О.Т.109-О.Т.44б-О.Т.44а-О.Т.44/ от връзка със съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП при О.Т.44, по улицата в южна посока до СВО за УПИ ІV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“. „Уличен…

Прочетете повече
Back To Top