skip to Main Content

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г.

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г. Можете да подадете своето заявление в деловодството СО-район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги”, или на електронен адрес…

Прочетете повече

Извършване на строителни дейности на 27.01. на обект на ул. „Едуард Генов“

На дата 27.01.2023 г. (петък) от 08.00 до 18.00 ч.  на обект: "Жилищна сграда с подземни гаражи и паркоместа" в УПИ IV-3985, кв. 18, ул. „Едуард Генов“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен процес – изливане на…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023 г.

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“ на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023…

Прочетете повече

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че с чл. 5 на Постановление №7/19.01.2023 г.  на Министерски съвет продължават да се прилагат условията и редът на Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Етажна собственост: Проблеми с осигуряване на достъп за ремонт и проверка?

Нерядко в етажната собственост се появяват различни проблеми – течове, запушвания на вентилация, проблеми с общи инсталации и др. Всички тези случаи изискват обследване от специалисти. Собствениците са задължени да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от…

Прочетете повече

Софийска вода спира частично водата в „Студентски град“ на 24 януари за тестове

Софийска вода АД информира за планирано частично спиране на водоподаването на 24 януари т. г. в жк. „Студентски град“. Зоната на спиране обхваща района между ул. „Д-р Йордан Йосифов“ – ул. „Джон Ленън“ – ул. „Осми декември“ – ул. „Акад.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Акад. Йордан Трифонов“ в участъка от №5 до №11

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект по индивидуален проект: Група преместваеми павилиони за търговска дейност от адаптирани морски контейнери“ в ПИ 68134.1600.5400, УПИ І-1832, 1607,  кв. 43, м. „Студентски град“, СО-район…

Прочетете повече
Back To Top