skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Трета“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магзини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване…

Прочетете повече

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел КСИИЗС

01.04.2022 г.: Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжността „Началник отдел“ на отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО – район „Студентски“ и информация за провеждане на втори…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на бул. „Св. Кл. Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Ст. Сарафов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина - изток“, район Студентски“, гр. София, на дати 15.04.2022 г. и 16.04.2022 г. ще се извършви прокопаване през пътното платно на…

Прочетете повече

Кампанията на СО-район „Студентски“ и БЧК премина при много голям интерес

Съвместната благотворителна кампания между СО – район „Студентски“ и БЧК за набиране на хигиенни материали с цел подпомагане на пострадалите от конфликта в Украйна премина при изключително голям интерес. Много граждани, фирми, екипите на детските градини от района направиха дарения.…

Прочетете повече

Затваряне на ул. „21-ви век“

Във връзка с изпълнение на Договор по изпълнение на обект „Детска площадка със съоръжения за игра“, УПИ XII – 643, м. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 24.03.2022 г. от 8:00 до 12:00 часа ул. "21-ви век" ще бъде затворена поради…

Прочетете повече

График за приемане на опасни отпадъци от домакинствата

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-район „Студентски” информира гражданите, живущи на територията на район „Студентски”, че на 25.03.2022г. /петък/ от 08:30 часа до 14:30 часа фирма „БалБок Инженеринг” АД ще приема опасни отпадъци образувани от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен в ж. к.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на част от тротоарите на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие с магазини на партера, подземен паркинг и помещение за трафопост в УПИ ІІ-5051, ПИ 68134.1605.5051, кв. 272, м. „Студентски град“, район "Студентски“, гр. София, за периода от 29.03.2022 г. до…

Прочетете повече
Back To Top