skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 02.03.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и трафопост“ в УПИ ХІVІ-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги…

Прочетете повече

Предстои пето издание на „Мартенски празници“ в район „Студентски“

По случай  Националния празник на България – 3 март и празника на Баба Марта, СО - район „Студентски“ за пета поредна година ще проведе инициативата „Мартенски празници“. Участие ще вземат децата от подготвителните групи на детските градини, както и ученици…

Прочетете повече

Новият паркинг в „Дървеница“ е отворен за свободно ползване

Новият паркинг в кв. 18, м. „Дървеница“ (зад читалище „Възраждане“) е отворен за свободно ползване от граждани. Реализирани са 56 паркоместа, от които две за хора с увреждания. Допълнително ще бъде извършено изграждане на тротоар откъм ул. „Яна“ с осветяване…

Прочетете повече

Изкопни дейности по западния тротоар на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външно електрозахранване на Общежитие с търговски площи и подземни гаражи“ в УПИ ІV-за КОО, кв. 111, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, от дата 21.02.2022 г. до 07.04.2022 г. ще…

Прочетете повече

Частични възстановителни работи по ул. „Едуард Генов“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,Във връзка с извършване на частични възстановителни работи по ул. "Едуард Генов"за периода от 17.02.2022 г. до 27.02.2022 г. включително се ограничава престоят и паркирането на автомобили в частта и от ул. "Трета" до бул. "Симеоновско шосе".

Прочетете повече

Затваряне за МПС на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван…

Прочетете повече

Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община Заявление Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №1/02.06.2023…

Прочетете повече
Back To Top