skip to Main Content

Прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина - изток“, СО-район "Студентски“, гр. София, на дата 05.05.2022 г. ще се извърши прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дати 29.04.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на ул. „Атанас Шопов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на офис сграда и водоплътна изгребна яма в УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 09.05.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 19.04.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Крикор Азарян“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на пътна връзка между кв. „Малинова долина“ и кв. „Студентски град“, част „Улична канализация“ по ул. „Проф. Крикор Азарян“ от О.Т.31 - кръстовището на ул. „3-та“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 09.04.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Затваряне на участък на ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Трета“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магзини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване…

Прочетете повече
Back To Top