skip to Main Content

Стесняване на участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6210, УПИ ІХ-5076, кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на обект в кв. 53 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва,…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето на обект в кв. 55 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV за две жилищни сгради с подземен паркинг в ПИ 68134.1609.1689, УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече
МВР - Пътна полиция

Временна организация на движението на кръстовище с кръгово движение

Въведена е временна организация на движението (ВОД) на новото кръстовище с кръгово движение на бул. "Св. Климент Охридски" и бул. "Андрей Ляпчев" във връзка с провеждащи се изкопни работи в строителен обект в непосредствена близост до кръговото. Организацията е въведена…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“ на 16 юли

На дата 16.07.2023 г. (неделя) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Многофамилна жилищни сгради с  подземни гаражи“ в УПИ Х-6189,  кв. 26, м. „Дървеница“, (строежът между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес налага удължено работно време на строеж в кв. 57 в „Малинова долина“

Поради големия обем на строителната дейност и технологичните изисквания за непрекъсваем строителен процес - бетониране и машинно шлайфане на бетон на обект: „Жилищна сграда с  подземни гаражи“ в УПИ ІХ-5076,  кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а…

Прочетете повече
Back To Top