skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по бул. „Д-р Г. М. Димитров“

Във връзка с извършване на етап 4 и 5 на строеж: „Подмяна на уличен водопровод по бул. „Д-р Г. М. Димитров“ от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ до ул. „Проф. Христо Данов“ до съществуващ водопровод Ø160 РЕ, м. „Студентски град“, р-н…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 02.03.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и трафопост“ в УПИ ХІVІ-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги…

Прочетете повече

Изкопни дейности по западния тротоар на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външно електрозахранване на Общежитие с търговски площи и подземни гаражи“ в УПИ ІV-за КОО, кв. 111, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, от дата 21.02.2022 г. до 07.04.2022 г. ще…

Прочетете повече

Затваряне за МПС на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в кв. „Дървеница“

На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ, във връзка с внезапно възникнали повреди, които трябва да бъдат отстранени незабавно, "Виваком" уведомява, че ще бъдат извършени изкопни работи на следния адрес : - Ж.к. "Дървеница", бл.2, вх.Г до ул. "Пловдивско поле" 8…

Прочетете повече

График за стесняване на пътното платно на ул. „3-та“, м. „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на…

Прочетете повече
Back To Top