skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“ на 16 юли

На дата 16.07.2023 г. (неделя) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Многофамилна жилищни сгради с  подземни гаражи“ в УПИ Х-6189,  кв. 26, м. „Дървеница“, (строежът между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес налага удължено работно време на строеж в кв. 57 в „Малинова долина“

Поради големия обем на строителната дейност и технологичните изисквания за непрекъсваем строителен процес - бетониране и машинно шлайфане на бетон на обект: „Жилищна сграда с  подземни гаражи“ в УПИ ІХ-5076,  кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а…

Прочетете повече

Строителни работи по трасето на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнението на строеж:  „Уличен водопровод Ø110 мм-Кл. 104 по проектното трасе на улица „Едуард Генов“ /О.Т.81А-О.Т.85/ с начало връзка от съществуващ водопровод по проектното трасе на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ при О.Т.81 до О.Т.85 и на…

Прочетете повече

Временна организация на движението в кръстовището на бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане по регулация на ул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“ в рамките на един месец от дата 06.07.2023 г. се налага временна организация на движението в кръстовището на бул. „Г.…

Прочетете повече

Монтаж на кулокран на строежа зад сградата на адрес ул. „Проф. Георги Златарски“ №22 на 6 юли 2023 г.

На дата 06.07.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 17.00 часа на обект: „Многофамилна жилищни сграда с гаражи“ в УПИ ХХІХ-4817, 4818 кв. 11А, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, ще се извършва  монтаж на кулокран (строежът зад сградата на адрес ул.…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 6 юли 2023 г.

На дата 06.07.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на пътното платно на ул. „21-ви век“

Във връзка със строителството  на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) за водоснабдяване на УПИ ІV-631, кв. 4 м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 03.07.2023 г. до 16.07.2023 г. в рамките на два дни ще бъдат…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-2609, кв. 48, м. „малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“,…

Прочетете повече
Back To Top