skip to Main Content

График за затваряне на безименна улица в кв. 5, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Пететажна жилищна сграда с полуподземен и подземен гараж“ в УПИ ХХVІ-561,2858, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при…

Прочетете повече

Затваряне на участък на ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул.…

Прочетете повече

График за затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности /бетонови работи/ на обект: „Сграда с преобладаващо жилищно предназначение с жилища, магазини, офиси, подземен гараж и ограда“ в УПИ ХІІІ-1361, /ПИ с идентификатор 68134.1607.1361/, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та,…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Пететажна жилищна сграда с полуподземен и подземен гараж“ в УПИ ХХVІ-561,2858, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при…

Прочетете повече

Затваряне за МПС на участък от ул. „Васко Абаджиев“

Във връзка с изграждане на сградни водопроводно и канализационно отклонения на строеж:  „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории“ в УПИ І, кв. 274, м. „Студентски град“, за периода от 05.03.2021 г. до 12.03.2021 г. ще бъде затворен за…

Прочетете повече

Затваряне за МПС на участък от улица „Иван Багрянов“

Във връзка с демонтаж на кулокран на обект: “Многофункционална сграда „NV Tower“ разположен в УПИ І-4002, 4101, 4589, кв. 53Б, м. „Студентски град“, на дати 25.02.2021 г. и 26.02.2021 г. се налага затваряне за моторни превозни средства на ул. „Иван…

Прочетете повече
Back To Top