skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Подмяна на уличен водопровод“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка на кръстовището с ул. „Йордан Радичков“ и ул. „Георги Русев“, за периода от 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. ще бъде  стеснено пътното платно на…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Изкопни и строително-монтажни работи на част от пътното платно на ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на УПИ ХІV-599, 600, , м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 01.03.2023 г. до 08.03.2023 г.…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на кръстовището на ул. „Георги Русев“ с ул. „Проф. Боян Боянов“

Във връзка със строителството на обект: „Уличен водопровод Ø160 мм ПЕВП (кл. 118) по ул. „Проф. Боян Боянов“ (О.Т.221-О.Т.201) от връзка със съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т.221 до СВО за УПИ V-1345, 8, 7054 (ПИ 68134.1608.34), кв. 27,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ І-5444, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличните платна в района на…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на 3 февруари 2023 г. в близост до кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Боян Боянов“

Във връзка с извършване на непрекъсваеми строителни дейности (изливане на фундаментна плоча) на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и паркоместа“ в УПИ ІV-3985,  кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Стесняване на участък на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече
Back To Top