skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 06.02.2023 г. до 06.04.2023 г.

Поради възникнали технически проблеми при подготовката на строителството на „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369,  кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, строителните дейности ще…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по трасето за югоизточен тротоар на ул. „21-ви век“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV за „Пететажна жилищна сграда с подземни гаражи“ в ПИ 68134.1600.4759, УПИ ХХVІ-561, 2858,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече

Извършване на строителни дейности на 27.01. на обект на ул. „Едуард Генов“

На дата 27.01.2023 г. (петък) от 08.00 до 18.00 ч.  на обект: "Жилищна сграда с подземни гаражи и паркоместа" в УПИ IV-3985, кв. 18, ул. „Едуард Генов“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен процес – изливане на…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“ за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023 г.

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда“ на адрес: ул. „Проф. Кирил Попов“ №23, УПИ І-1370, 1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 30.01.2023 г. до 30.03.2023…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Акад. Йордан Трифонов“ в участъка от №5 до №11

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект по индивидуален проект: Група преместваеми павилиони за търговска дейност от адаптирани морски контейнери“ в ПИ 68134.1600.5400, УПИ І-1832, 1607,  кв. 43, м. „Студентски град“, СО-район…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с монтаж на кулокран на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата…

Прочетете повече

Извършване на строителни дейности на 19.01. на строеж на ул. „Пловдивско поле“ 23

На дата 19.01.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 18.00 ч. нa обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Петър Иванов-Вертер“

Във връзка с извършването на строителни дейности в имот с кадастрален идентификатор 68134.1608.48, съотватстващ на УПИ V-1113, кв. 24А, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, 40 кв. м. от ул. „Петър Иванов-Вертер“, в…

Прочетете повече
Back To Top