skip to Main Content

Строителни дейности в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка със строителни дейности в имот с идентификатор 68134.1609.6209, УПИ X-5076, кв. 57, м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 29.12.2022 г. от 08:00 ч. до 02:00 ч. на 30.12.2022 г. ще се извърши непрекъсваем процес - изливане…

Прочетете повече

Извършване на строителни дейности на 28.12. на строеж в кв. 13, „Малинова долина“

На дата 28.12.2022 г. от 07.00 до 24.00 ч. на строеж в УПИ І, кв. 13, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши бетониране на фундаментна плоча. Поради непрекъсваемостта на…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина", 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строителни работи по трасето на безименна улица (продължение на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов“)

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен канал Ø300 мм-Кл. 40 по улица „О.Т.85-О.Т.86-О.Т.87-О.Т.62“ с начало РШ за VІІ-5600, 6501 до заустване в съществуващ кана Ø800мм Б при О.Т.62, кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Петър Иванов-Вертер“

Във връзка с извършването на строителни дейности в имот с кадастрален идентификатор 68134.1608.48, съотватстващ на УПИ V-1113, кв. 24А, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, 40 кв. м. от ул. „Петър Иванов-Вертер“, в…

Прочетете повече

Затваряне на кръстовището на ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с изграждане на сградно канализационно отклонение на строеж: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ І-1951, 1952, 2917, (ПИ с идентификатор 68134.1607.1452), кв. 274, м. „Студентски град“, в периода от 07.12.2022 г. до 17.12.2022 г. ще бъде затворено…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на безименна улица пред блок 110 в „Мусагеница“

Във връзка с извършване на строеж: „Ремонт и реконструкция на съществуваща улица и изграждане на паркинг между О.Т.46а и О.Т.42а, м. „Младост 1“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 28.11.2022 г. до 31.12.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи…

Прочетете повече
Back To Top