skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка  с извършването на строителни дейности в УПИ VII-4233, кв. 6, м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София и необходимостта от монтаж на кулокран, ул. „Проф Живко Сталев“, в участъка пред упоменатия имот, ще бъде затворена за преминаване на…

Прочетете повече

Съобщение за извършване на СМР с непрекъснат цикъл

На 18.11.2022 г. от 10:00 ч. до 20:00 ч. на строителния обект до новото кръстовище с кръгово движение (КИ 68134.1603.955) кв. 9, м. “Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват бетонови работи с последващо циклене на бетон, което представлява…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Николай Стоянов“

Във връзка с извършване на строителни дейности, свързани с ремонт на настилка в градината на ресторант „Биляна“, находящ се в УПИ I-1472, кв. 103, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Николай Стоянов“, в участъка пред обекта, ще…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“ в участъка пред строежа ще бъде затварян за…

Прочетете повече

Съобщение за извършване на СМР с непрекъснат цикъл

От 09:00 ч. на 28.10.2022 г. до 11:00 ч. на 29.10.2022 г. на обект „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII – 6266, кв. 28, м. “Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват бетонови работи с…

Прочетете повече

Стесняване на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Данов“

Във връзка с изпълнение на сградни водопроводни и канални отклонения на обект: „Многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-4838, 4839 и УПИ ІV-4838, кв. 20, м. „Студентски град“, за периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на ул. „Маричини езера“ на 18.10.2022 г.

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Външно електрозахранване на сграда в УПИ ІV-6219, 6220, кв. 28, м. „Дървеница“, СО-район "Студентски“, гр. София, на 18.10.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на ул. „Маричини езера“ срещу…

Прочетете повече
Back To Top