skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ през август

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на бул. „Св. Климент Охридски“ поради строителство на уличен водопровод

Във връзка със строителството на уличен водопровод по бул. „Св. Климент Охридски“ от О.Т.473 до О.Т.472 за водоснабдяване на кв. 123а, УПИ V-1240 (ПИ с идентификатор 68134.1610.1240), м. „Малинова долина“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 01.07.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 12.07.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Стесняване на ул. „Пловдивско поле“ във връзка с извършване на строителни дейности

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в кв. 14 в „Малинова долина“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен канал Ø300 от съществуваща ревизионна шахта  на уличен канал Ø400 до ревизионна шахта на сградно канализационно отклонение (СКО) за УПИ І-7112, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 27.06.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на бул. „Св. Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на  сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина - изток“, СО-район "Студентски“, гр. София, на дата 16.07.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по източния тротоар на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на многофункционална сграда в УПИ V-1240, кв. 123а, м. „Малинова долина - изток“, СО-район Студентски“, гр. София, за периода от 15.07.2022 г. до 23.08.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по трасето…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 22.06.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности по ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен водопровод Ø110-ПЕВП, кл. 86 по улица „Едуард Генов“ (О.Т.102-О.Т.101) от водопровод Ø160-ПЕВП („мустак“ Ø110-ПЕВП южно от О.Т.102 до СВО за водоснабдяване на УПИ ІІ-1837, кв. 48, м. Малинова долина -1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та,…

Прочетете повече
Back To Top