skip to Main Content

Изменение на Работен устройствен план за кв. 20 , м. „Дървеница ”, район „Студентски“, по отношение на абсолютни коти терен, корниз и било за сгради в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-477 и УПИ IX-477

Заповед №РСТ21-РА50-113/26.07.2021г. на Главен архитект на район „Студентски“-СО за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на на работен устройствен план (ИРУП) на УПИ VI-477 и УПИ IX-477, кв. 20, м. „Дървеница“, район „Студетски“-СО, гр. София ПРИЛОЖЕНИЯ:…

Прочетете повече

Заповед за одобряване на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на ПУП – изменение на план за регулация

На УПИ XVI5571-„за ЖС“ и УПИ XIII5571-“за ЖС”, находящи се в кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, гр. София, при условията на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ
Прочетете повече

Заповед на Главен архитект на район „Студентски“ за прекратяване на административно производство

По изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в УПИ IX-1098, УПИ XIV-1098 и X-643,643Б,1099, кв. 10, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново“
Прочетете повече
Back To Top