skip to Main Content

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г.

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г. Можете да подадете своето заявление в деловодството СО-район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги”, или на електронен адрес…

Прочетете повече

ВАЖНО за родители, чиито деца не са приети в детска ясла или яслени групи в детска градина

Уважаеми родители, Уведомяваме ви, че с чл. 5 на Постановление №7/19.01.2023 г.  на Министерски съвет продължават да се прилагат условията и редът на Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на…

Прочетете повече

Етажна собственост: Проблеми с осигуряване на достъп за ремонт и проверка?

Нерядко в етажната собственост се появяват различни проблеми – течове, запушвания на вентилация, проблеми с общи инсталации и др. Всички тези случаи изискват обследване от специалисти. Собствениците са задължени да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от…

Прочетете повече

Софийска вода спира частично водата в „Студентски град“ на 24 януари за тестове

Софийска вода АД информира за планирано частично спиране на водоподаването на 24 януари т. г. в жк. „Студентски град“. Зоната на спиране обхваща района между ул. „Д-р Йордан Йосифов“ – ул. „Джон Ленън“ – ул. „Осми декември“ – ул. „Акад.…

Прочетете повече

Обновени са две спортни площадки в кв. „Мусагеница“

Обновени са двете спортни площадки в кв. „Мусагеница“ по обществена поръчка 01249-2022-0005. Първата площадка е разположена между блоковете 89, 90, 91, а втората в близост до блок 100. Двете съоръжения са открити за ползване и очакват своите редовни посетители. Поставени…

Прочетете повече

Етажна собственост: Какво е технически паспорт на жилищна сграда?

За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ангажимент на управителния съвет е да поддържа и съхранява техническия паспорт на сградата, а в правомощията…

Прочетете повече

Етажна собственост: Прокарване на интернет и окабеляване

Доставянето на интернет чрез т.нар. кабелна съобщителна инсталация от съответен доставчик се извършва след решение на общото събрание на етажната собственост с обикновено мнозинство. Според вида на сградата и нейните проектни характеристики, свързани с периода, в който сградата е строена,…

Прочетете повече

Завърши общественото обсъждане на новата транспортна схема за жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Завърши процедурата по обществено обсъждане на проекта за новата транспортна схема на жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“. Новата организация на движението предстои да бъде приложена след съгласуване с Пътна полиция при МВР и одобрение на Комисията по транспорт…

Прочетете повече
Back To Top