skip to Main Content

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

СО -  район „Студентски“ обявява процедура за включване в  „Асистентска подкрепа“ във връзка с влязлата в сила на 01.01.2021 г. специализирана социална услуга, съгласно чл. 93 от ЗСУ. Право на асистентска подкрепа имат: Непълнолетни и пълнолетни лица с трайни увреждания…

Прочетете повече

Проведе се акция по принудително вдигане на неправилно паркирали автомобили в Студентски град

Акцията беше организирана поради зачестилия проблем с неправилно паркирали автомобили на пътното платно или на тротоарите, които възпрепятстват свободното движение на пешеходци, градския транспорт и други автомобили
Прочетете повече

Националният статистически институт обяви нови преброителни центрове в София и страната

Институтът се обръща към непосетените от преброител до този момент домакинства с молба да се преброят в новите центрове или сами да попълнят картата и да я изпратят в НСИ.
Прочетете повече
Back To Top