skip to Main Content

Аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа

Уважаеми граждани, Въз основа на възлагателни писма от Столична община за район „Студентски“, Ви уведомяваме, че от 01.02.2024 г. ще се извършват аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа на следните локации: ж.к. „Мусагеница“, бл. 81 при вх.…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес на работа на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – укрепване на изкоп, Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Справките за компенсации ще се получават ежемесечно по електронен път

Уважаеми родители, Във връзка с подаване на заявления и искания чрез модул „Компенсации“ на ИСОДЗ, свързани с изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите…

Прочетете повече

Временно затваряне за движение на част от пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски…

Прочетете повече

Стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347, кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Зелена поляна“ на 18 януари

Във връзка с необходимостта от извършване на строително-ремонтни работи по пътното платно на кръстовището на бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Зелена поляна“, в посока ж.к. „Младост“, между кв. 20 и кв. 26, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага…

Прочетете повече
Back To Top