skip to Main Content

Съобщение за извършване на СМР с непрекъснат цикъл

От 09:00 ч. на 28.10.2022 г. до 11:00 ч. на 29.10.2022 г. на обект „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII – 6266, кв. 28, м. “Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват бетонови работи с…

Прочетете повече

Стесняване на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина", 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Данов“

Във връзка с изпълнение на сградни водопроводни и канални отклонения на обект: „Многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-4838, 4839 и УПИ ІV-4838, кв. 20, м. „Студентски град“, за периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Строителни работи в „Малинова долина“, кв.16

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 102 по улица „О.Т.62-О.Т.87-О.Т.86“ от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП (при О.Т.62) до СВО за водоснабдяване на УПИ ІІІ-3441, кв. 16, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на ул. „Маричини езера“ на 18.10.2022 г.

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на строеж: „Външно електрозахранване на сграда в УПИ ІV-6219, 6220, кв. 28, м. „Дървеница“, СО-район "Студентски“, гр. София, на 18.10.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на ул. „Маричини езера“ срещу…

Прочетете повече

Затваряне на локалното платно на бул. Св. Климент Охридски“ за 10 дни

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за апартаментен хотел и жилища с търговски площи и подземен гараж в УПИ ХІ-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 17.10.2022 г.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече
Back To Top