skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии ще се проведе в четвъртък

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с прилагане на Изборния кодекс при провеждане на предсрочните парламентарни избори, насрочени на 02.10.2022 г., ще се проведе на 29.09.2022 г. (четвъртък) от 18:00 часа в зала 400 „Аула Максима“ на „Минно-геоложки…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“, участъкът пред строежа ще бъде затворен за преминаване…

Прочетете повече

Затваряне на участък на безименна улица, започваща от кръстовището с ул. „21-ви век“ №10

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за пететажна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХХVІ-561,2858, (ПИ с идентификатор 68134.1600.4759), кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от…

Прочетете повече

Важна информация във връзка с Избори 2022

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г, ЦИК напомня, че на 17.09.2022 г. включително изтича срокът за: - подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 05.09.2022 г.

Във връзка с извършване на бетонови работи на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ ще…

Прочетете повече
Back To Top