skip to Main Content

Стесняване на част от пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности зад блок 60 в „Студентски град“ на 28 март

Във връзка с изпълнението на строително-монтажни дейност, свързани с поставянето на ограда около общински имот, отреден за озеленяване и подземен паркинг, намиращ се зад бл. 60 в м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че същите ще се извършват на…

Прочетете повече

Започва четвъртото издание на „Академия за визионери“

Започва четвъртото издание на инициативата, която подкрепя младите хора в смелите им планове за града. ​​​​​„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е отворена към отделния млад градски човек с умни решения в полза на общността. За поредна година Столична община ще финансира иновативните…

Прочетете повече

Временна организация на движението във връзка с демонтаж на кулокран в кв. 20 в „Студентски град“ на 04 април 2024 г.

Във връзка с демонтаж на кулокран от строеж в УПИ ІV-4838, 4839,  кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага временна организация на движението от 08.30 ч. до 17.30 ч. на 04.04.2024 г. (четвъртък), както следва: Затваря…

Прочетете повече

Строително-ремонтни дейности на пътната настилка на ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с изпълнението на строително-ремонтни дейности на пътната настилка на ул. „Проф. Атанас Иширков“ и ул. „Димитър Стефанов“, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че същите ще бъдат с временни ограничения за преминаване на моторни превозни средства, за…

Прочетете повече

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 – покана за подаване на проектни идеи

Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите”      2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР…

Прочетете повече

Изкопни работи по южния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ от 18.03.2024 г. до 20.04.2024 г.

Във връзка с изместване на кабели СрН и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, за периода от 18.03.2024 г. до 20.04.2024 г. поетапно ще бъдат извършвани изкопни работи по южния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ от кръстовището с бул. „Климент Охридски“ в…

Прочетете повече

Продължава предоставянето на услугата по Проект „Грижа в дома“ на Столична община

Програма „Развитие на човешките ресурси“ Столична община Продължава предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община. С този проект…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни и строителни дейности в УПИ ІХ-5027, кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането  на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІХ-5027,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, (от южната страна на ул. „Тодор Йончев“ в…

Прочетете повече

Товаро-разтоварни и строителни дейности в УПИ VІІІ-5027, кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-5027,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, (от южната страна на ул. „Тодор Йончев“ в…

Прочетете повече
Back To Top