skip to Main Content

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Строителни работи  по улица „Жеко Войвода“ в участъка от №8 до №12

Във връзка със строителството на обект: „Уличен канал по ул. „Жеко Войвода“ от съществуващ канал Ø300 до СКО за УПИ V-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, за периода от 02.05.2023 г. до 31.05.2023 г. ще бъдат  извършвани строителни работи  по…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка със строителството на: „Топлопровод и абонатна станция  за жилищна сграда“ в, УПИ ІV-1370, 1369,  кв. 8, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 03.05.2023 г. до 18.05.2023…

Прочетете повече

София – град на младите и активните

Програма „София – град на младите и активните“ е разработена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегия за младите хора на Столична община (2017–2027), приета с Решение №787 по Протокол №25 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет.…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строителни работи по трасето между бл. 5, 6 и 6А,  м. „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 - бул. “Д-р Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за…

Прочетете повече

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 26, м. „Дървеница“

В периода от 17:00 ч. на 13 април до 08:00 ч. на 14 април 2023 г. на обект в УПИ X-6189, 68134.1604.6189, кв. 26, м. "Дървеница", ще се извърши непрекъсваем строителен процес (шлайфане на бетонова настилка с хеликоптери).

Прочетете повече
Back To Top