skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“,…

Прочетете повече

Строително-монтажни дейности на ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на улична канализация от О.Т.31 (при кръстовището на ул. „Проф. Живко Сталев“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“), в западна посока по ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36 (при кръстовището на ул. „Проф. Крикор…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“ на 25 август

Във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Строителни работи по ул. „Кольо Карамфилов“ в периода 18.08-13.09.2022 г.

 Във връзка с изпълнението на строежи:  „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП по ул. „Кольо Карамфилов“ /О.Т.109-О.Т.44б-О.Т.44а-О.Т.44/ от връзка със съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП при О.Т.44, по улицата в южна посока до СВО за УПИ ІV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“. „Уличен…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с демонтаж на кулокран от обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“ и…

Прочетете повече

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ през август

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред…

Прочетете повече
Back To Top