skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дати 29.04.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на ул. „Атанас Шопов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на офис сграда и водоплътна изгребна яма в УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, СО-район "Студентски“, гр. София, за периода от 09.05.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 19.04.2022 г. от 12.00 до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи по ул. „Проф. Крикор Азарян“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на пътна връзка между кв. „Малинова долина“ и кв. „Студентски град“, част „Улична канализация“ по ул. „Проф. Крикор Азарян“ от О.Т.31 - кръстовището на ул. „3-та“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36…

Прочетете повече

Превантивни действия за недопускане на пожари в следствие безконтролно палене на суха растителност и растителни отпадъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с нарастването на риска от възникване на пожари и необходимостта от спазване на противопожарните правила, мерки и изисквания за недопускане на пожари в следствие от палене на суха растителност и растителни отпадъци, на основание писмо с…

Прочетете повече

Ваучери за храна за месец май ще се заявяват от седми април

Уважаеми родители,   Уведомяваме Ви, че ваучери за храна за месец май ще се заявяват и закупуват онлайн от 07 април до 17 април 2022 г. през портала на електронната услуга Виртуална кухня с адрес: https://vk.uslugi.io/. Възможно е и плащане в брой на място в ДМК…

Прочетете повече
Back To Top