skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Софийска вода спира частично водата в Студентски град на 5 декември

Във връзка с изместване на уличен водопровод в ж. к. „Студентски град“, на 05.12.2023 г. (вторник) от 09.30 до 21.30 ч. ще бъде спряно водоподаването в зоната, обхващаща следните улици: Ул. „Проф. Георги Брадистилов“ в участъка от ул. „Иван Багрянов“ до ул.…

Прочетете повече

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл. 67А на 3 декември

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж“ в УПИ VІІ-1977,  кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (строежът на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл.…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

Съобщение във връзка с проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с крайния срок екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства. До 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД,…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи в югозападната част на кръстовището на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Тодор Недков“

Поради неблагоприятните метеорологични условия изграждането на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-2172, кв. 54а, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район…

Прочетете повече

Спиране на водоподаването на 30 ноември в „Студентски град“

Във връзка с изместване на уличен водопровод в ж. к. „Студентски град“, на 30.11.2023 г. (четвъртък) от 09.30 до 19.30 ч. ще бъде спряно водоподаването в зоната, обхващаща следните улици: Ул. „Проф. Георги Брадистилов“ в участъка от ул. „Иван Багрянов“ до…

Прочетете повече

Строително-монтажни работи на пътното платно на ул. „Едуард Генов“ №37

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ І-2610, кв. 47 м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, , за периода от 02.01.2024 г. до 14.01.2024 г. в рамките на пет дни ще бъдат извършвани…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа и отклонения“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка №9 до №13, за периода от 07.12.2023 г. до 29.12.2023 г. ще бъде  стеснено пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“. Изпълнител: „ОВЕРГАЗ…

Прочетете повече
Back To Top