skip to Main Content

Затваряне за МПС на участък от ул. „Васко Абаджиев“

Във връзка с изграждане на сградни водопроводно и канализационно отклонения на строеж:  „Клиника за дребни животни с учебни зали и лаборатории“ в УПИ І, кв. 274, м. „Студентски град“, за периода от 05.03.2021 г. до 12.03.2021 г. ще бъде затворен за…

Прочетете повече

Затваряне за МПС на участък от улица „Иван Багрянов“

Във връзка с демонтаж на кулокран на обект: “Многофункционална сграда „NV Tower“ разположен в УПИ І-4002, 4101, 4589, кв. 53Б, м. „Студентски град“, на дати 25.02.2021 г. и 26.02.2021 г. се налага затваряне за моторни превозни средства на ул. „Иван…

Прочетете повече

Възстановяване на пътните настилки на ул. „Георги Русев“

Във връзка с извършване на строеж: „Подмяна на съществуващ уличен канал по ул. „Георги Русев“ от О.Т.224 до О.Т.220 /от кръстовището с ул. „3-та“ до кръстовището с безименна улица при бл. 26/ и от О.Т.220 до О.Т.217 пред бл. 29А,…

Прочетете повече

Промяна на транспортния достъп до сградата на ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35

Във връзка с разтоварване на едрогабаритни съоръжения за асансьоритена обект: „Апартаментен хотел с бистро, магазини иподземен паркинг“ в УПИ І-5043, 5044, кв. 272, м. „Студентски град“, гр. София, се налага затваряне на участък от уличното платно на безименната улица, намираща…

Прочетете повече

График за затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в периода 04.03-02.04.2021 г.

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул.…

Прочетете повече

Съобщение за затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности/бетонови работи/на обект: „Сграда с преобладаващо жилищно предназначение с жилища, магазини, офиси, подземен гараж и ограда“ в УПИ ХІІІ-1361, /ПИ с идентификатор 68134.1607.1361/, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на улица „Проф. Атанас Иширков“ при кръстовището с ул. „Проф. Стефан Димитров“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради в УПИ І-2904, кв. 278а и УПИ ІІ, кв. 278, м. „Студентски град“, за периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. ще се стесни пътното платно на улица „Проф.…

Прочетете повече

Съобщение за строително-монтажни работи в кв. 4а, „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на улица „Георги Русев“

Във връзка с извършване на строеж: „Уличен водопровод по ул. О.Т.226 до О.Т.182 /участък от 70 м. в югоизточния край на ул. „Георги Русев“ до кръстовището с безименна улица при О.Т. 182 и участък от 57 м. в североизточна посока…

Прочетете повече
Back To Top