skip to Main Content

Непрекъсваем процес в УПИ IV- 4859, 6385, 6388 и УПИ V – 6388, 5562, 4859 кв. 20, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи по обект, находящ се в УПИ IV- 4859, 6385, 6388, УПИ V - 6388, 5562, 4859, кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – наливане на бетонна…

Прочетете повече

Аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа

Уважаеми граждани, Въз основа на възлагателни писма от Столична община за район „Студентски“, Ви уведомяваме, че от 01.02.2024 г. ще се извършват аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа на следните локации: ж.к. „Мусагеница“, бл. 81 при вх.…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес на работа на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – укрепване на изкоп, Ви уведомяваме,…

Прочетете повече

Справките за компенсации ще се получават ежемесечно по електронен път

Уважаеми родители, Във връзка с подаване на заявления и искания чрез модул „Компенсации“ на ИСОДЗ, свързани с изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите…

Прочетете повече

Временно затваряне за движение на част от пътното платно на ул. „Димитър Стефанов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с кафе-аперитив, офис и подземен гараж свободно разположена в УПИ І-5396 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1605.5396 по КККР,  кв. 172, м. „Студентски…

Прочетете повече
Back To Top