skip to Main Content

Стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347, кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Зелена поляна“ на 18 януари

Във връзка с необходимостта от извършване на строително-ремонтни работи по пътното платно на кръстовището на бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Зелена поляна“, в посока ж.к. „Младост“, между кв. 20 и кв. 26, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа и отклонения“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка №9 до №13, за периода от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. ще бъде стеснено пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“. Изпълнител: „ОВЕРГАЗ…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Тодор Недков“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен водопровод по ул. „Мирела Френи“ от съществуващ водопровод при о. т. 22 до СВО на УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“,…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София,…

Прочетете повече

Стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се…

Прочетете повече

В над 400 магазина в цялата страна вече се предлагат храни на най-ниски цени за потребителите като част от инициативата „Достъпно за вас“

Само за първия месец от началото на инициативата „Достъпно за вас“ се наблюдава намаление в цените на част от основните хранителните стоки от поне 10%, а при някои продукти то достига и до 40%. Това отчитат резултатите на кампанията на…

Прочетете повече

Строителни работи по улица-тупик, разположена източно от бл. 6 в „Студентски град“ от 10 януари

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица  /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8-бул. “Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода от 10.01.2024…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ V-3551, кв. 20 м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, , за периода от 22.01.2024 г. до 03.02.2024 г. в рамките на пет дни ще бъдат  извършвани…

Прочетете повече
Back To Top