skip to Main Content

Строително-монтажни работи на част от тротоарите на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на общежитие с магазини на партера, подземен паркинг и помещение за трафопост в УПИ ІІ-5051, ПИ 68134.1605.5051, кв. 272, м. „Студентски град“, район "Студентски“, гр. София, за периода от 29.03.2022 г. до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 22.03.2022 г. от 08.00 до…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ в участъка между ул. „Иван Славейков“…

Прочетете повече

„Топлофикация София“ съобщава за строително-монтажни работи до блок 32 в „Студентски град“

На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г,. изм. и доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с "Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Георги Златарски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи, гаражи и трафопост“ в УПИ ХІV-599, 600, кв. 11, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Георги…

Прочетете повече

„Топлофикация София“ съобщава за строително-монтажни работи на ул. „Проф. Александър Фол“

  На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г,. изм. и доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с "Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на…

Прочетете повече
Back To Top