skip to Main Content

Обявление относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване

На УПИ XVII- "за ЖС", УПИ XVI - "за КОО" с контактни УПИ XV- "за КОО" и УПИ VII- "за общественообслужващи функции на ВУЗ", находящи се в кв. 190, м. "Студентски град"
Прочетете повече

Обявление относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация

На УПИ I-516 "за офиси, магазини и склад", УПИ II-516 "за рекреативна дейност и озеленяване", находящи се в кв. 5а, м. "Парк Въртопо", гр. София
Прочетете повече
Back To Top