skip to Main Content

Уведомление до собственик на ИУМПС, паркирано на общински терен в ж.к. Студентски град

УВЕДОМЛЕНИЕ РСТ21-ВК66-87/26.04.2021 Г. ДО СОБСТВЕНИКА НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, МАРКА "БМВ", ПАРКИРАНО НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗАД ДЖОЙ СТЕЙШЪН В Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД, ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА СТИКЕР ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК

Прочетете повече
Back To Top