skip to Main Content

Как да предпазим себе си и другите – информационен материал на МЗ и СЗО

***

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19

***

ПРАВИЛА ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС (COVID-19) В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

***

СЪОБЩЕНИЯ:

→ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ – ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

→ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

→ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ

→ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

***

Уважаеми граждани,

Във връзка с разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за недопускане и ограничаване разпространението му на територията на Столична община, съобразно възложеното с писмо № 07-49/05.03.2020 г. на Столична РЗИ, в т. ч. засилен контрол от страна на ръководството на сградите/обектите за обществено обслужване, съобразно заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране, като използвате следните възможности за връзка с администрацията на СО – район „Студентски“:

Електронен адрес: rajon@studentski-so.org за писма, жалби, сигнали и заявления (с изключение на тези, за които се изисква заявяването да се извършва лично – напр. промяна на настоящ/постоянен адрес, издаване на удостоверения, свързани с гражданското състояние и регистрация и др.)

Контактен център на Столична община – https://call.sofia.bg/ за неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда (не се изисква предварителна регистрация); писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация (изисква се предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес).

Система за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/account/register През ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, както и искания/заявления за електронни услуги (напр. промяна на настоящ/постоянен адрес, издаване на удостоверения, свързани с гражданското състояние и регистрация и др.), подписани с личен Квалифициран електронен подпис (КЕП). Изисква се предварителна регистрация в ССЕВ, като може да се ползва персонален код на НОИ или КЕП.

Сайта на Столична община за електронни административни услуги – https://usl.sofia.bg/eportal/ за услуги от категорията на Гражданската регистрация, които се подписват с КЕП. Изисква се задължителна регистрация и наличието на личен КЕП.

Относно изготвени документи по заявени услуги, преди въвеждане на превантивните мерки, заявителите следва да се свържат с администрацията за уточняване на предпочитания начин на получаване на телефони: 02/8687184 и 02/8687308 или на посочените в сайта на район „Студентски“ в меню Административно обслужване.

Back To Top