skip to Main Content
Албена  Димитрова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Ани Тодорова Началник на отдел ОСДКС Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Анна Ангелова Финансов контрольор Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Биляна  Методиева Главен специалист
„Гражданско състояние“
Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Десислава Георгиева Главен експерт Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Евгения Шопова Главен експерт ОИ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Елена Велева Главен специалист „Културни дейности“ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Елена Костадинова Главен експерт „Инженерна инфраструктура“ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Здравка Григорова-Давидкова Младши експерт ОИ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Иван Гърбов Главен специалист Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Невена Баева Старши счетоводител „Образование“ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Пенка Миленова-Захариева Главен специалист ЕСГРАОН Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Румянка Алексиева Главен специалист „Деловодно обслужване“ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 3
Стефка Борисова Главен специалист Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 3
Теменужка Тодорова Началник на отдел УОСЖФ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Теодора Миликина Младши експерт ТД Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2
Цветелина Лилова Главен специалист „Гражданско състояние“ Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 3
Back To Top