skip to Main Content

Детска млечна кухня няма да работи на 05.05. и 07.05.2021 г.

Детска млечна кухня в район „Студентски“ (ниско тяло на бл. 14, Студентски град) няма да работи на 05.05. и 07.05.2021 г. поради необходимостта от извършване на профилактика, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пространството.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЗАПОВЕД №РСТ21-РД09-85/08.04.2021 НА КМЕТА НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ОТНОСНО РАБОТА НА ДМК НА 05.05. И 07.05.2021 Г.

Back To Top