skip to Main Content

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Платформа за достъп до обществена информация

 

2. Устройствен правилник, правила и вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

3. Отчети за дейността

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за периода 2010-2016 г.

4. Информация за упражняване на достъп до обществена информация

ДОИ

Back To Top