skip to Main Content

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Платформа за достъп до обществена информация

 

2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

3. Отчети за дейността

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2022 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация в район – „Студентски“ за периода 2010-2016 г.

4. Информация за упражняване на достъп до обществена информация

ДОИ

Back To Top