skip to Main Content

График за затваряне за МПС на участък от улица „Овчаренски водопад“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилни жилищни сгради с надземни и подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-6266, 6268, 6197, кв. 28, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София, ще бъде затварян за преминаване на моторни превозни средства участъка от ул. „Овчаренски водопад“ пред №2-№4 на следните дати:

-25.11.2021 г. от 11.00 до 15.00 часа – бетонови работи.

-09.12.2021 г. от 11.00 до 15.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител на строежа: „Грийн Касъл“ ЕООД.

Back To Top