skip to Main Content

График за затваряне на участък от улица „Стоян Камбарев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Стоян Камбарев“ в участък пред строежа на следните дати:

 • 04.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 05.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.   
 • 06.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 08.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 09.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 10.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.   
 • 11.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 12.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 13.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.
 • 15.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 16.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 17.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.
 • 18.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 19.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 20.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.
 • 22.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 23.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 24.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.
 • 25.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 26.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетониране.
 • 27.11.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – доставка на материали.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top