skip to Main Content

График за затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10 на следните дати:

 • 07.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на арматура.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 16.00 часа – бетонови работи.       
 • 07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на арматура
                     от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на арматура.      
Back To Top