skip to Main Content

Информация за изпълнение на проекта за монтаж на уреди за отопление на пелети

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, предоставяме телефон на фирмата изпълнител, която ще монтира уреди на пелети на домканиствата, които участват в проекта:

  • 0700-17-343 – „НЕС – Нови енергийни системи“ ООД

Домакинствата следва да заявят готовност за монтаж на новия уред чрез телефонно обаждане на посочения по-горе номер. Те ще бъдат включени в графика за монтаж на фирмата, като посочат района, в който живеят и своя номер ОПОС_хххх.

Back To Top