skip to Main Content

Информация за улица „8-и декември“ и временната организация на движението по южното ѝ платно

Улица „8-и декември“, строежите до нея и реорганизацията на движението в едното платно са една от най-дискутираните теми в последните месеци. Те са и причина за недоволството на жителите на района, което най-често се изразява във всекидневни сигнали към районната администрация. В следващите редове ще ви разкажем подробно за хронологията на събитията – преди и след започване на строителните работи на обектите, както и за участието, което взема район „Студентски“ в търсенето на отговори на непрекъснато възникващите въпроси във връзка със строителните работи и възстановяване на нормалното движение по булеварда.

 1. Първата и най-важна точка, върху която в качеството си на районна администрация бихме искали да поставим акцент, е, че строежите в УПИ I-5448,5449 и УПИ II-5448 в кв. 170а са от 3-та категория по Закон за устройство на територията (ЗУТ). Това означава, че изпълнението на строителството, мерките и условията за изпълнение са от компетентността на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК).
   
 2. Още през месец май 2020 г. район „Студентски“ извършва проверка и констатира 10-метров неукрепен изкоп, за който няма издадено разрешение за строеж. След това районната администрация изпраща констативния протокол до РДНСК.
   
 3. РДНСК от своя страна препращат писмото към главния архитект на Столична община, тъй като към момента на проверката от район „Студентски“, не е налице строеж от 1-ва до 3-та категория.
   
 4. През август 2020 г. от писмо от ДНСК към РДНСК става ясно, че главният архитект на е издал разрешителните за строеж и се иска разкриване на строителна площадка. Екипи на Дирекцията за национален строителен контрол извършват проверка на обекта и установяват отклонения на одобрения инвестиционен проект от първоначално издадената разрешителна заповед. На база тези констатации ДНСК и РДНСК изискват от район „Студентски“ информация относно всички изпълнявани инфраструктурни обекти в УПИ I-5448,5449 и УПИ II-5448 в кв. 170а, м. „Студентски град“. Районната администрация от своя страна изпраща съответната информация.
   
 5. По писмо на Главен архитект на Столична община през октомври РДНСК също извършва проверка на място. Тя констатира, че: „няма налице изпълнен изцяло котлован, налице са берми, неравности, на места теренът е изкопаван и след това насипван, поради което не може да се направи обосновано заключение, че изпълнените изкопи са предназначени за бъдещото изграждане на сградите в УПИ I-5448,5449 и УПИ II-5448“ (цитираната констатация е от писмо №С20-1385-С1-369/20.10.2020 г. с подател РДНСК).
   
 6. На 05.11.2020 г. разрешението за строеж официално влиза в сила.
   
 7. На 11.01.2021 г. в районната администрация е получен сигнал, че оградата на изкопа за строеж се е свлякла заедно с част от тротоара. Това налага затварянето на южното платно на ул. „8-и декември“. На 13.01.2021 г. строежът е спрян със Заповед №ДК-09-С1/13.01.2021г. на началника на РДНСК. Със същата заповед е спряно изпълнението на всички видове строително-монтажни работи, с изключение на мерките за незабавно обезопасяване на строежа и укрепителни мерки и е назначена техническа експертна комисия за установяване на причините за аварията. Срокът за работа на техническата експертна комисия беше удължен до 04.03.2021 г.
   
 8. Към настоящия момент район „Студентски“ все още не е получил отговор за работата на експертната техническа комисия и продължава да пита РДНСК на какъв етап е тя и кога ще бъде възстановено движението на южното платно на ул. „8-и декември“. 
Back To Top