skip to Main Content

Изкопни работи на строеж в УПИ VІІІ, кв. 28, м. „Дървеница“

На дати 24.04.2021 г. и на 25.04.2021 г. от 09.00 до 14.00 часа ще се извършват изкопни  дейности  на обект: „Многофамилни жилищни сгради с надземни и подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-6266, 6268, 6197, кв. 28, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София. По време на работата ще бъде затруднено преминаването на моторни превозни средства по ул. „Овчаренски водопад“ в участъка пред №2-№4. 

Back To Top