skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет на СО – район „Студентски“

 

Дата на раждане:  24.12.1964 г. 

Образование и обучение: 

1985 – 1991 г.
Висше образование 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Специалност  Политология 
Основни предмети/застъпени професионални умения  Политически анализи и прогнози; Умения в сферата на публичната администрация; Учителска правоспособност в средното образование по философия, логика, етика, философия на правото. 
Наименование на придобитата квалификация  Магистър по политически науки, политолог. 
1979 – 1983 г.
Средно образование 
Техникум по механо-електротехника „Христо Ботев“ – гр. Ботевград 
Специалност  Полупроводникова електроника 
Основни предмети/застъпени професионални умения  Електротехника и умения в производството на полупроводникови прибори 

Професионален опит: 

Период  Месторабота  Длъжност  Дейност  Сфера 
2012 – 2019 г.  Частен сектор  Административен управител  Стартиране на туристически обекти  Област „Туризъм“ 
1999 – 2012 г.  СУ „Св. Климент Охридски“ – Поделение „Социално-битово обслужване“  Изпълнителен директор  Поддръжка и издръжка на сграден фонд (студентски общежития); управление на административния процес и стопанска дейност; Работодателски функции по КТ   Област „Висше образование“ 
1997 – 1998 г.  Студентски столове и общежития ЕАД  Изпълнителен директор  Стопански ръководител; работодателски функции по КТ  Област „Висше образование“ 
1995 – 1997 г.  105 СОУ-София  Преподавател по Философия; Етика  Учителска дейност  Област „Средно образование“ 
1992 – 1994 г.  СГО-ТОА „Студентска“  Секретар на ТОА  Административна дейност  Област „Местна власт“ 
1991 – 1992 г.  Агенция за икономическо програмиране и развитие при МС  Специалист  Макроикономически анализи и прогнози   Област „Държавно управление“ 
1990 – 1991 г.  СГО-ТОА „Студентска“-Звено „Кооперативни пазари“  Специалист  Административна дейност  Област „Местна власт“ 

Езици: Английски 

Семейно положение: Женен с две деца 

Електронна поща: rajon@studentski-so.org

Приемно време: сряда от 14:00 до 17:00 ч.; Инструкции и формуляр за записване

Back To Top