skip to Main Content

Конкурс на Столична община ще награди проекти на ученически съвети с висока обществена значимост

Столична община стартира конкурс “Инициативи с висока обществена значимост“, който търси и ще награди проекти на ученически съвети, разработени в полза за обществото.

В конкурса, който ще продължи до 26 ноември 2021 г., могат да се включат ученическите съвети както на държавните, така и на частните училища, гимназии и колежи на територията на Столична община. Наградени ще бъдат инициативи, събития и кампании, които са реализирани през учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

Какви са критериите за участие, кой ще оценява кандидатурите и какъв е наградният фонд – можете да научите от прикачения файл по-долу:

Конкурс Инициативи с висока обществена значимост
Back To Top