skip to Main Content

Съобщения на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Съобщение РСТ21-ГР94-55-[40]/21.06.2021 г. относно заповед РСТ21-РА50-67/13.05. на главен архитект на СО район „Студентски“ за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-1345, 1346, 1380, УПИ VI-1345, 1346 и УПИ VII-1346, кв. 27, м „Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София

Съобщение РСТ21-ГР94-55-[48]/21.06.2021 г. относно заповед РСТ21-РА50-67/13.05. на главен архитект на СО район „Студентски“ за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-1345, 1346, 1380, УПИ VI-1345, 1346 и УПИ VII-1346, кв. 27, м „Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София

Съобщение РСТ21-ГР94-55-[49]/21.06.2021 г. относно заповед РСТ21-РА50-67/13.05. на главен архитект на СО район „Студентски“ за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-1345, 1346, 1380, УПИ VI-1345, 1346 и УПИ VII-1346, кв. 27, м „Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София

Съобщение РСТ21-ГР94-55-[50]/21.06.2021 г. относно заповед РСТ21-РА50-67/13.05. на главен архитект на СО район „Студентски“ за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-1345, 1346, 1380, УПИ VI-1345, 1346 и УПИ VII-1346, кв. 27, м „Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София

Съобщение РСТ21-ГР94-55-[51]/21.06.2021 г. относно заповед РСТ21-РА50-67/13.05. на главен архитект на СО район „Студентски“ за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-1345, 1346, 1380, УПИ VI-1345, 1346 и УПИ VII-1346, кв. 27, м „Малинова долина“, район „Студентски“, гр. София

Back To Top